Zülfündedir benim baht-ı siyahım


Zülfündedir benim baht-ı siyahım 
Beste: Hammamizâde Dede Efendi
Güfte: Keçecizâde İzzet Molla
Makam: Buselik
Usul: Aksak Semai (Ağır)
Form: Şarkı
İcra: Bekir Sıdkı Sezgin

Daracık sokakları duman bürüdü


Daracık sokakları duman bürüdü 
Daracık sokakları duman bürüdü
Külhan da beyler kızları aldı yürüdü
Benim yârim küçücüktü büyüdü
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Şafaklar atıyor gel yârim uyu

Yüksek minareden attım iki taş
Ne anam var ne babam ne kardeş
Keskin bıçak oldu bana arkadaş
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Şafaklar atıyor gel yârim uyu

Yüksek minarede kandiller yanar
Kandilin şavkına bülbülller kanar
İnsan sevdiğine böyle mi yanar
Sürüden ayrılan sürmeli koyun
Şafaklar atıyor gel yârim uyu

Derleyen: ?
Notaya alan: ?
Yöre: İstanbul
Makam: Sabâ
Usûl: Aksak

Havada durna sesi gelir Talip Özkan

Havada durna sesi gelir ganedi gırma Talip Özkan 
Havada durna sesi gelir ganedi gırma Talip Özkan
Havada durna sesi gelir ganedi gırma Talip Özkan

Havada durna sesi gelir ganedi gırma Talip Özkan
Havada durna sesi gelir ganedı gırma
Ağzı dolu yem getirir şeker ile hurma
Git güzel karşımda bidanem ağlayıp durma
Aç kapuyu nazlı yarim ben geliyorum

Burma da burma duman tüter dağın belinde
Okunmadık fermanım var düşman elinde
Bunu da yazan yanlış yazmış sarhoş halinde
Gönder a beyim ben yazayım zülfüm telinle

Yöre: Kütahya
Kaynak kişi: Ahmet İnegöllü
Derleyen ve notaya alan: Yücel paşmakçı
İcra: Talip Özkan

Sevdim diye zalim seni ah beyhude avundum


Sevdim diye zalim seni ah beyhude avundum

Sevdim diye zalim seni ah beyhude avundum
Yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm
Yandım da seninçün, ne yazık ateş gibi söndüm
Yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm

Beste: Hasan Hasgüler (Dramalı)
Güfte: M.Cenani Kandiye
Makam: Uşşak
Usul: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Mualla Gökçay

Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam

Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam 
Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam
Ruhum eriyor gözlerinin rengine dalsam
Biçare gönül kahroluyor sensiz olursam
Ruhum eriyor gözlerinin rengine dalsam

Beste: Talat Er
Güfte: Cengizhan Altıntaş
Makam:Hüzzam
Usul: Aksak
Form: Şarkı

Gülmezse yüzün goncalarin kalbi kan ağlar


Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar 
Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
Güllerle dolar görse gülerken seni dağlar
Meşk etse sular şarkını bülbül gibi çağlar
Güllerle dolar görse gülerken seni dağlar

Beste: Mustafa Nafiz Irmak
Güfte: Faruk Nafiz Çamlıbel
Makam: Karcığar
Form: Şarkı
Usul: Aksak-Sengin Semai
İcra: Bekir Sıdkı Sezgin