Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun

Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun
Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun
Bigane nigahınla beni öldürüyorsun
Hicrinle ben ağlarken sen gülüyorsun
Bigane nigahınla beni öldürüyorsun

Beste: Yesari Asım Arsoy
Güfte: İhsan Bey - Hafız Mustafa
Makam: Hicaz
Usul: Sengin Semai
Form: Şarkı
İcra: Elif Güreşçi

Niçin şeb-tâ seher ben zâr-ü zârım

Niçin şeb-tâ seher ben zâr-ü zârım 
Niçin şeb-tâ seher ben zâr-ü zârım
Neden oldu benim feryâd kârım
Medet gitti elimden ihtiyârım
Aman dostlar esir-i zülf-i yârım.

Beste: Şevki Bey
Güfte: Belirsiz
Makam: Hicaz
Usul: Aksak
Form: Şarkı
İcra: TRT TSM Korosu

Nice bir uyursun uyanmaz mısın

Nice bir uyursun uyanmaz mısın 
Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın?
Göçtü kervan kaldık dağlar başında.
Çağrışır tellallar inanmaz mısın?
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

Emir Hac göçeli hayli zamandır,
Muhammed cümleye dindir, imandır.
Delilsiz gidilmez, yollar yamandır,
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

Bülbül olup dost bağında ötegör
İyi amellerle yükün tutagör
Efendimin kervanına yetegör
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin?
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin.
Enbiyaya uğramaz ise yolun,
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

Makam: Hicaz
Usûl: Sofyan
Beste: ?
Güfte: Yunus Emre

Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim

video
Kır atıma bineyim
Yâr yoluna gideyim
Beni aşka düşüren
Gül yüzünü göreyim

Aman aman ben yandım
Bana yâr olur sandım

Ey dağlar ulu dağlar
Yüreciğim kan ağlar
Yâr buradan geçti mi?
Söyleyin yüce dağlar

Aman aman ben yandım
Bana yâr olur sandım

Beste: Mehmet YÜRÜ (Nasib’in)
Güfte: ?
Makam: Acemkürdi
Usûl: Aksak

Aman saki canım saki doldur doldur da ver

Aman saki canım saki doldur doldur da ver 
 Aman sâkî canım sâkî
Doldur doldur da ver
Neş’emde var bir terakki yaşar
Doldur doldur da ver
Doldur doldur da ver

Bir bûsecik başım için
Koklat koklat da ver
Bugün bana düğün bayram yaşa
Doldur doldur da ver
Doldur doldur da ver

Beste: Ahmet Râsim Bey
Güfte: Ahmet Râsim Bey
Makam: Uşşâk
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Sofia Labropoulou, kanun - Mavrothi Kontanis, ud - Phaedon Sinis, lyra/kemençe

Yemenimin oyası

Yemenimin Oyası rengi de rengine
 Yemenimin oyası amanın aman rengi de rengine
Ne yapalım annem vermedi beni dengi de dengime
Revolver mi sıkayım amanın aman kendi de kendime

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal oldu
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu

Aksaray'dan inişim amanın aman mürver ağacı
Dökülür yaprağı kalır ağacı
Hanım sizde bulunur mu amanın aman sevda ilacı

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal oldu
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu

Yöre: İstanbul
Derleyen: TRT İzmir THM ekibi
İcra: Elif Güreşçioğlu